Hur väljs kommittéerna?

Styrelsen bestämmer vilka kommittéer som ska organiseras. Sedan utser de ordförande till dessa kommittéer, och godkänner kommittémedlemmar som väljs ut av ordförandena. De ursprungliga kommittémedlemmarna valdes bland dem som svarade på det första offentliga uppropet där vi efterfrågade volontärer villiga att tjänstgöra.

Comments are closed.