Hur skyddar OTW de personuppgifter som samlas in i samband med gåvor?

OTW (Organisationen för transformativa verk) är skyldig att samla in viss information (som namn, adress o.s.v.) från givare för att leva upp till skattemyndighetens regler. Med tanke på att fans oftast använder pseudonymer för sin fan-verksamhet kommer OTW att hålla hårt i denna information och enbart uppge den för OTWs kassör och medlemmar i kommittén Utveckling och medlemskap. Fullständigt anonyma gåvor är bara möjliga att ge i form av kontanter.

Comments are closed.