Hur länge varar medlemskapet? Hur vet jag om jag får rösta?

Ditt medlemskap gäller under ett år räknat från när du gav din senaste gåva. Om du väljer att bli medlem i OTW och din gåva tas emot innan sista datumet för det årets val, som publiceras av OTWs valberedning, så är du röstberättigad.

Om du är osäker på när du senast gav en gåva, kontakta teamet för Utveckling och medlemskap. Om du har frågor om sista datumet som du kan lämna en gåva på eller om valprocessen, var god och kontakta valberedningen.

Comments are closed.