Hur kan jag avsluta eller ändra beloppet för en återkommande gåva som jag satt upp tidigare, eller ändra det kreditkort som används?

För att avbryta din återkommande gåva, välj ditt senaste bidrag i PayPal och gå till “Manage payments for…,” (Hantera betalningar till…,” eller gå till fliken Payments (Betalningar) på sidan med inställningar i PayPal. Det är inte möjligt att ändra beloppet i en återkommande gåva. Istället behöver du säga upp gåvoåtagandet och sätta upp ett nytt. Vänligen kontakta teamet Utveckling och medlemskap för att få hjälp med denna process.

För att kunna ändra vilket kreditkort som används för en gåva behöver du ändra transaktionsdetaljerna för PayPal. Vänligen konsultera PayPals hjälpfunktion för att få hjälp med detta.

Comments are closed.