Hoffem golygu tudalen ar Ffanllên, ond nid ydwyf yn gwybod sut. Help!

Rydym yn gyffroes i groesawi golygydd newydd i Ffanllên, a mae gennym ni llawer o adnoddau i chi ddechrau. Dechreuwch gyda ein awgrymiadau am Bori Ffanllên a’r Tiwtorial Golygu Sylfaenol, ac wedyn gwnewch yn siwr i bori ein tudalennau gefnogi mwy fanwl. Byddwch hefyd eisiau cael gwybod o ein polisïau.

Pan rydych yn dechrau golygu, bydd y Dwylldalen Olygu Ffanllên iyn adnodd go bwysig – fel y bu y rhestr hon o dempledi sydd yn cael ei defnyddio’n aml o gwmpas y wici. Os mae angen mwy o gymorth arnoch, gallwch hefyd cysylltu â’n gerddwyr am help golygu. Mae tudalennau fer neu cyflwynedig yn cael ei groesawi!

Comments are closed.