Hindi ako makapagbibigay ng donasyon ngayon, ngunit gusto kong suportahan ang inyong trabaho. Maaari ba akong magboluntaryo para sa OTW?

Nakalista ang lahat ng mga posisyon na kasalukuyang bukas sa pahina ng Pagboboluntaryo. Kung hindi nakalista ang isang posisyong gusto mo, maaaring balikan ang pahina sa ibang pagkakataon at bantayan ang mga panibagong pagbubukas ng mga posisyon. Palagi kaming nagpapaskil ng impormasyon ukol sa mga bagong posisyon sa mga labasan ng balita ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha).