Hanggang kailan tumatagal ang pagiging miyembro? Paano ko malalaman kung maaari ba akong bumoto?

Tumatagal ang iyong pagiging miyembro ng isang taon mula sa iyong pinakahuling donasyon. Makakaboto ka kung pinili mong maging miyembro ng OTW, at aming natanggap ang iyong donasyon bago ang takdang oras ng pagkamiyembro para sa halalan ng taong iyon, na siyang pinapahayag ng OTW Komite ng Halalan.

Kung hindi ka sigurado kung kailan ang huli mong donasyon, mangyaringmakipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban. Kung may katanungan ka tungkol sa takdang oras ng pagkamiyembro o sa proseso ng halalan, mangyaringmakipag-ugnayan sa Komite ng Halalan.

Comments are closed.