Handa bang tumulong ang Batasang Pagtataguyod ng OTW sa mga tagahangang nasa labas ng Estados Unidos, kung saan iba ang mga batas ukol sa karapatang-ari?

Handang-handa kaming tumulong basta’t makahanap kami ng mga tauhan na may angkop na kaalaman tungkol sa inyong batas. Sa kabutihang palad, ang aming mga kaibigan mula sa Electronic Frontier Foundation (EFF) ay nagsusumikap na bumuo ng pandaigdigang grupo ng mga ligal na dalubhasa, at balak naming hingin ang kanilang tulong sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang makatulong, nasa loob o labas ka man ng Estados Unidos.

Comments are closed.