‘Gönüllü’ ve ‘çalışan’ farkı nedir?

OTW (Transformatif Eserler Derneği) tamamen gönüllülerden oluşan bir kuruluş olduğu için burada bulunan herkes gönüllü olarak bu işi yapıyor. Aynı zamanda görevlerimiz, farklı sorumluluk ve bağlılık oranları gerektirdiği için bu görevleri gönüllü ve çalışan olarak ayırıyoruz.

Genel olarak bir gönüllü, bir komite (örneğin; etiket düzenleyiciler, kodcular, testçiler, çevirmenler) ya da bir çalışma grubunun bir parçası olarak, belirli ve odaklı işler üstünde çalışır. Komite gönüllüleri genellikle toplantılara katılmak zorunda değildir, çalışma grupları gönüllülerinin ise toplantılara katılması beklenebilir. Gönüllüler eğer aynı zamanda komite görevlileri değilse bağlı oldukları komitede oy hakkına sahip değillerdir.

Çalışan, bir OTW komitesinde görev yapar ve ondan toplantılara katılması, komite işleri ve projelerinde aktif bir şekilde yer alması beklenir. Görevlilerin bu işe ayırması gereken zaman, genelde gönüllülerden daha fazladır. Ayrıca görevli olarak dokuz ay görev yapan bir kişi, Yönetim Kurulunda yer almak için seçimlere katılabilir.