Gönüllü olmak için özel bir yazılım ya da aygıt gerekiyor mu?

Haberleşmek için internet bazlı yazılımlar ve e-posta kullandığımız için internet bağlantınızın olması gerekiyor. Bazı görevler farklı internet siteleri ya da yazılımlara erişim gerektirebilir. Bu araçlara erişim ya bedavadır ya da OTW (Transformatif Eserler Derneği) tarafından ödenir.