Gallai wirfoddoli am fwy nag un swydd?

Gallwch; mae llawer o staffydd yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn ymroddi eu hamser i nifer o swyddi. Rydym yn gofyn yn benodol bod chi’n meddwl yn ddifrifol am yr anghenion amser mae pob swydd yn ei hangen, a’r amser gallwch rhoi i’r fudiad. Gall cael gwifoddolydd yn gweithio mewn sawl swydd bod yn beth dda, ond rydym ni hefyd eisiau gwneud yn siwr nid ydym yn gorlwytho unrhyw un â gormod o gyfrifoldebau. Mae pob un o’n disgrifiadau swydd yn cynnwys amcangyfrif o’r anghenion amser ar gyfer y swydd i helpu rheoli disgwyliadau. Rydym yn hefyd yn annog gwifoddolydd i siarad a’i cadeirydd pwyllgor i drafod cymryd swyddi ychwanegol.

Comments are closed.