Gallai gwirfoddoli i helpu?

Mae’r OTW yn recriwtio’n aml am bwyllgorau a safleoedd gwahanol. Am alwadau recriwtio, gwelwch ein Tudalen Gwirfoddoli os gwelwch yn dda. Gallwch hefyd cysylltu ein pwyllgor Gwirfoddoli a Recriwtio ar unrhyw bryd.

Efallai bydd hefyd gennych ddiddordeb mewn Ffanllên, wici cadwedigaeth teyrnas yr OTW, a helpu ychwanegu gwybodaeth yna. (Lle da i ddechrau yw’r rhestr dymuno Ffanllên, ble mae golygyddion presennol yn bostio ble hoffan nhw gael cymorth).

Am fwy o wybodaeth, ymweld ag ein Holiadau Cyffredin Gwirfoddoli.

Comments are closed.