Försöker OTW ändra lagen?

Nej. Rättspraxis på det här området är begränsad, men det är vår övertygelse att den nuvarande upphovsrättslagstiftningen redan stödjer vår ståndpunkt att fanfiction är “fair use” (tillåten användning).

Vi söker vidga kunskapen om de rättigheter skapare av verk av fans har och minska förvirring och osäkerhet både hos dem som står på fansens sida och skaparnas sida vad gäller “fair use” som det är tillämpligt på verk av fans. En av våra förebilder är dokumentärfilmarnas redogörelse för bästa praxis gällande fair use, som har hjälpt till att klargöra vilken roll “fair use” spelar inom dokumentärfilmen.

Comments are closed.