Finns det någon minimiålder för att bli volontär?

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) kan bara acceptera volontär-ansökningar från personer som är över 16 år. Vissa roller och kommitteér kan ha krav på kvalifikationer som begränsar deltagandet till personer som är 18 år eller äldre.