Estaran connectades les identitats de fan amb les identats de la vida real a la wiki Fanlore?

Fanlore té una política de protecció d’identitats que assegura que els fans puguin mantenir les seves identitats de fan separades dels seus noms reals si així ho desitgen. A més, l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) es compromet a protegir la privacitat dels i les fans, tant si són usuaris/es dels nostres serveis com si no ho són. Si s’ha fet una edició a la wiki que connecta la vostra identitat real amb la vostra identitat fan sense el vostre consentiment, contacteu amb Fanlore i treballarem per resoldre el problema.