Er jeg nødt til å bruke det navnet jeg for tiden bruker i fandom eller på AO3 hvis jeg har lyst å være frivillig? Må jeg bruke mitt eksisterende AO3-navn til å være frivillig taggorganisator?

Du er velkommen til å bruke hvilket som helst navn du ønsker når du er frivillig. Noen frivillige liker å knytte arbeidet sitt opp mot fandom-identiteten sin, mens andre foretrekker å bruke sitt juridiske navn, spesielt hvis de planlegger å sette det frivillige arbeidet de har gjort på CVen sin. Du er velkommen til å gjøre det ene eller det andre, eller velge et helt nytt navn.

Hvis du aksepteres som taggorganisator men ikke ønsker å knytte organiseringen til den eksisterende kontoen din, kan komitélederen din skaffe seg en invitasjon slik at du kan sette opp en separat konto for taggorganisering. Hvis du ønsker å bruke den eksisterende kontoen din, trenger den ikke å samsvare med navnet du bruker hos OTW (Organisasjonen for transformative verk), men vær oppmerksom på at OTW-navnet ditt kan linkes opp mot Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)-navnet ditt som en konsekvens av arbeidet ditt som taggorganisator.

Vennligst merk: Et begrenset antall roller krever at du bruker det juridiske navnet ditt, da de involverer arbeid utenfor organisasjonen. Dette vil alltid stå skrevet i stillingsbeskrivelsen eller i søknaden.

Comments are closed.