Er det et minimumskrav til hvor gammel man må være for å være frivillig?

OTW (Organisasjonen for transformative verk) kan kun akseptere søknader om å bli frivillig fra personer som er 16 år eller eldre. Enkelte roller og komiteer kan kreve kvalifikasjoner som begrenser deltagelse til individer som er 18 år eller eldre.

Comments are closed.