Er det et minimumskrav til hvor gammel man må være for å være frivillig?

OTW (Organisasjonen for transformative verk) kan kun akseptere søknader om å bli frivillig fra personer som er 16 år eller eldre. Enkelte roller og komiteer kan kreve kvalifikasjoner som begrenser deltagelse til individer som er 18 år eller eldre.