En asu Yhdysvalloissa. Onko maassani vastinetta kohtuulliselle käytölle (fair use)? Voiko se erota Yhdysvaltojen kohtuullisesta käytöstä?

Useimmissa maissa tekijänoikeuslaissa on erilaisia tarkoituksia varten laadittuja poikkeuksia. Euroopassa yleisempi termi on “fair dealing”. Tekijänoikeuden ja sen poikkeusten laajuuden määrittelyssä on eroja maiden välillä.

Esimerkiksi Kanadassa parodiaa ei erikseen tunnisteta puolustuksena tekijänoikeusrikkomukselle, vaikka se voi olla kohtuullista käyttöä sopivissa olosuhteissa. Australiassa viestintävapaudella on rajattuja suojia. The Gowers Review of Intellectual Property in the UK (Gowerin katsaus teollis- ja tekijänoikeuteen Isossa-Britanniassa) (englanniksi) -katsauksen oletetaan muuttavan Ison-Britannian lakeja parodiaan ja transformatiiviseen käyttöön liittyen.

Toisin sanoen: asia on monimutkainen. Ja alati muuttuva.

Comments are closed.