Em puc oferir com a voluntari/a per a més d’un rol?

Sí; molts/es membres del personal de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) dediquen el seu temps a més d’un rol. Tanmateix, et suggerim que consideris seriosament la demanda de temps que impliquen els rols que t’interessen i el temps que hi pots dedicar. Que la gent contribueixi en més d’un rol pot tenir un gran valor tant per als/les nostres voluntaris/àries com per a l’OTW, però també ens volem assegurar que no sobrecarreguem ningú amb massa responsabilitat. Totes les nostres descripcions de rols inclouen un temps estimat de dedicació perquè us feu una idea. També suggerim que els/les voluntaris/àries parlin amb el/la cap del seu comitè abans de comprometre’s amb cap rol extra.

Comments are closed.