Dự án Open Doors (Cửa Mở) là gì?

Dự án Open Doors (Cửa Mở) của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) là dự án nhằm bảo tồn các tác phẩm của fan cho tương lai. Mục tiêu chính của chúng tôi là gìn giữ những dự án của fan đang có nguy cơ biến mất do thiếu thời gian, hứng thú hoặc nguồn lực từ những người hiện đang chịu trách nhiệm bảo trì chúng.

Hãy truy cập trang Cửa Mở để biết thêm thông tin, trong đó có cả các câu hỏi thường gặp liên quan đến Cửa Mở.

Comments are closed.