Dự án hỗ trợ pháp luật của OTW có định trợ giúp fan ở ngoài nước Mỹ, nơi mà luật bản quyền có thể khác không?

Chúng tôi hoàn toàn sẵn lòng giúp đỡ nếu chúng tôi có thể tìm một người với kiến thức pháp lý cần thiết. May mắn thay, các bạn của chúng tôi ở Electronic Frontier Foundation (EFF) đang cố gắng phát triển sự hiểu biết pháp lý trên toàn cầu, và chúng tôi sẽ nhờ họ trợ giúp trong những trường hợp đó. Chúng tôi sẽ xem xem mình có thể làm gì dựa trên sự việc và tài nguyên của chúng tôi trong bất kỳ tình huống nào, ở trong hay ngoài nước Mỹ.

Comments are closed.