Dlaczego TWC nie zapewnia plików PDF ze swoimi artykułami?

Ponieważ Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona) jest multimedialną publikacją, która publikuje zrzuty ekranu, umieszcza filmy i używa hiperlinków, publikacja musi pojawiać się online. Pliki PDF nie są w stanie odpowiednio powielić interaktywnej natury dziennika.

Ponadto, ponieważ TWC zastrzega prawa autorskie w ramach licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe)>, fani mogą chcieć przekształcać publikację poprzez tworzenie plików PDF z treścią publikacji i ogólne udostępnianie ich. O ile dokument zawiera link z oryginalnym źródłem, i o ile publikant nie pobiera za to opłat, ta czynność jest całkowicie dopuszczalna w ramach warunków licencji CC. TWC wręcz zachęca fanów do takiej aktywności.

Wreszcie, TWC przeciwstawia się naciskowi, jaki akademia kładzie na media drukowane. Gdybyśmy tworzyli oficjalny plik PDF, te właśnie dokumenty, nie wersje online, byłyby traktowane jako autoratywne tylko dlatego, że druk jest uprzywilejowany w branży naukowej – mimo, że pliki PDF zawsze będą drugorzędnym, statycznym obrazem interaktywnego dokumentu.

Comments are closed.