Dlaczego OTW wierzy w legalność prac przeobrażonych?

Prawo autorskie ma na celu ochronę praw autora do czerpania korzyści z jej/jego pracy przez pewien okres czasu, by zachęcić twórczy wysiłek i szerokie dzielenie się wiedzą. To jednakże nie wyklucza prawa innych osób do odpowiedzi na orginalną pracę, czy to przez komentarze krytyczne, parodie czy, według nas, prace przeobrażone.

W Stanach Zjednoczonych, prawo autorskie jest ograniczone poprzez fair use doctrine (doktrynę dozwolonego użytku). W wyniku procesu sądowego Campbell v. Acuff-Rose stwierdzono, że prace przeobrażone będą traktowane wyjątkowo w analizach dozwolonego użytku. Dla tych, którzy są zainteresowani dogłębną prawną analizą tej kwestii, więcej informacji można znaleźć na stronie Fanlore Legal Analysis (Analiza Prawna Fanlore) .