Dersom mitt verk er publisert i OTWs Archive of Our Own (Vårt eget arkiv), hva gjelder – mine lokale lover om “fair use” eller amerikansk lov?

Ettersom OTW (Organisasjonen for transformative verk) og deres servere er basert i USA, mener vi at amerikansk lov gjelder innhold i Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), selv om forfatteren er bosatt eller statsborger i et annet land. Men forskjellige land har ulike krav om rekkevidden av sine lover. Ditt hjemlands lover er sannsynlig å gjelde for deg. Det er mulig at enkelte deler av OTWs retningslinjer er bredere, eller kanskje mer restriktive enn en bestemt jurisdiksjons lover.

Andre organisasjoner som tjener et internasjonalt publikum har å gjøre med de ulike rettslige regimene der brukerne bor, arbeider og leker. Creative Commons, for eksempel, har utviklet en flertrinnsprosess for å “porte” sine lisenser internasjonalt ved å “ både språklig oversette lisensene og lovlig tilpasse dem til bestemte jurisdiksjoner . ”

Ideelt sett ønsker vi å utvikle en tilsvarende prosess i OTW, men for tiden er vi glade for å samarbeide med våre venner i EFF når vi engasjerer i juridiske rådgivning utenfor USA. Dersom du ønsker å jobbe med ikke-amerikanske juridiske spørsmål eller utdanning, vennligst kontakt komiteen for frivillige .

Comments are closed.