Jesu li donacije OTW-u porezni odbitci?

Jesu, u Sjedinjenim Državama. OTW (Organizacija za transformativna djela) je registrirana 501(c)(3) neprofitna organizacija, i sve donacije su porezni odbitci. Jedna od prednosti našeg neprofitnog statusa je da bilo koja donacija organizaciji, uključujući naknadu za članstvo od 10 US$, se također odbija od poreza u Sjedinjenim Američkim Državama. Još bolje, vaše prošle donacije su također odbijene od poreza, sve do našeg datuma osnivanja: 5. rujna 2007.

Molimo, imajte na umu da ako se nalazite izvan SAD-a, vaš doprinos može i ne mora biti porezni odbitak. Trebali biste se savjetovati s poreznim savjetnikom i vidjeti može li se dar američkoj 501(c)(3) neprofitnoj organizaciji kvalificirati za porezni odbitak u skladu s vašim lokalnim zakonima.

Comments are closed.