Czym dokładnie jest fair use (dozwolony użytek)?

Dozwolony użytek to prawo określające wykorzystanie materiału chronionego prawem autorskim, które nie wymaga zgody lub opłaty. Jest to podstawowe ograniczenie nałożone na prawo autorskie, które broni swobody wyrazu. “Fair use” (“dozwolony użytek”) to amerykańskie określenie; mimo to, wszystkie prawodawstwa na świecie dotyczące praw autorskich nakładają pewne ograniczenia, które powstrzymują prawo autorskie przed przeistoczeniem się w prywatną cenzurę.

Dozwolony użytek popiera wykorzystania materiału chronionego prawem autorskim, które (1) są niekomercyjne i nie przynoszą zysków finansowych; (2) wykorzystują materiał w sposób twórczy, dodając nowe znaczenia lub wiadomości do oryginalnego źródła; (3) są ograniczone, tzn. nie kopiują całości oryginalnej pracy; i (4) nie stanowią zamiennika oryginalnej pracy. Żaden z powyższych warunków nie jest absolutnie konieczny, by stanowić o dozwolonym użytku, ale każdy z nich pomaga; wierzymy, że twórczość fanowska, taka jak ta zamieszczona w Archive of Our Own (Naszym Własnym Archiwum), może zostać uznana za dozwolony użytek w oparciu o wszystkie wymienione wyżej warunki.

Comments are closed.