Czy projekt Legal Advocacy (Wsparcie Prawne) OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) będzie zainteresowane pomocą fanom poza terenem USA, gdzie prawo autorskie jest inne niż na terenie Stanów Zjednoczonych?

Chcemy pomagać, jeśli tylko będziemy w stanie znaleźć kogoś o stosownej wiedzy prawnej. Na szczęście, nasi przyjaciele z Electronic Frontier Foundation (EFF) starają się rozwinąć system globalnej wiedzy prawnej, i planujemy kontaktować się z nimi w takich właśnie przypadkach. W każdej sprawie, amerykańskiej lub nie, sprawdzimy, co możemy zrobić w oparciu o fakty i dostępne źródła.

Comments are closed.