Czy potrzebuję specjalnego oprogramowania, aby być wolontariuszem?

Potrzebujesz stałego dostępu do internetu, ponieważ używamy oprogramowania internetowego i emaili do komunikacji. Niektóre strony mogą wymagać dostępu do różnych stron lub oprogramowania, jednakże dostęp do nich jest darmowy bądź opłacany przez OTW (Organizację na Rzecz Twórczości Przeobrażonej).