Czy OTW reprezentuje cały fandom?

OTW (Organizacja na Rzecz Twórczości Przeobrażonej) ani nie chce, ani nie próbuje mówić w imieniu całego fandomu; fandom jest ogromny, niezależnie od definicji. W chwili obecnej OTW chce zapewnić użyteczny, łatwy w obsłudze, solidny i stabilny dom dla wszystkich fanfików niezależnie od fandomu czy ratingu; na dłuższą metę zaś rozszerzyć działalność na inną twórczość fanowską. Aby to osiągnąć, staramy się stworzyć stabilną infrastrukturę — to właśnie OTW.

Wszystkie fandomy są mile widziane w naszych projektach, włącznie z Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym Archiwum), czasopismem Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona) i wiki Fanlore. Wszyscy tutaj borykaliśmy się z legalnymi problemami dotyczącymi twórczości fanowskiej; chcemy zatem pomóc innym fanom zwalczać bezcelowe wezwania o zaprzestanie praktyk, lub znaleźć pomoc prawną w przypadku, gdy fani zechcą wszcząć postępowanie sądowe.

Staramy się znaleźć sojuszników i budować relacje zanim pojawią się kłopoty, jednocześnie tłumacząc światu, że kłopotów być nie powinno, ponieważ fani są lojalnymi klientami.

Comments are closed.