Czy otrzymam zapłatę za wolontariat?

Nie, nikt w OTW (Organizacji na Rzecz Twórczości Przeobrażonej) nie otrzymuje zapłaty pieniężnej za swoją pracę.