Czy muszę używać nazwy, którą obecnie używam w fandomie lub na AO3 (Naszym Własnym Archiwum), jeśli chcę zostać wolontariuszem? Czy muszę używać istniejącej nazwy AO3, aby być wolontariuszem jako Administrator Tagów?

Zachęcamy do korzystania z dowolnej nazwy podczas Twojego wolontariatu. Niektórzy wolontariusze wolą powiązać swoją pracę z swoją fandomową tożsamością, a inni preferują używać swojego prawdziwego imienia, w szczególności, gdy planują używać swojego wolontariatu w CV. Zapraszamy do zrobienia tego samego lub wybrania kompletnie nowego imienia.

Jeżli wybierzesz wolontariat, jako Administrator Tagów, ale nie chcesz związać swojego istniejącego konta z kontem administratora, twoi przewodniczący mogą Ci zapewnić zaproszenie do otwarcia osobnego konta tylko na cele administracji tagów. Jeżeli chcesz użyć swojego istniejącego konta, nie musi się ono pokrywać z twoją nazwą w OTW (Organizacji na Rzecz Twórczości przeobrażonej), ale miej na uwadze, że Twoja nazwa w OTW może być powiązana z twoją nazwą w Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym Archiwum) w trakcie Twojej administracyjnej pracy.

Miej na uwadze, iż określona role wymagają używania Twojego prawdziwego imienia, ponieważ wymaga pracy poza organizacją. To zawsze będzie odnotowane w opisie pozycji lub aplikacji.

Comments are closed.