Czy muszę mieszkać w konretnej lokalizacji, by być wolontariuszem?

Cała praca wolontariuszy OTW (Organizacji na Rzecz Twórczości Przeobrażonej) jest online, więc nie musisz mieszkać w żadnej konkretnej lokalizacji. Tak długo jak posiadasz dostęp do internetu, jesteś we właściwym miejscu (i będziesz mogła/mógł pracować z ludźmi z całego świata).