Czy mogę przekazać darowiznę z zaznaczeniem konkretnego projektu lub wydatku OTW?

W tym momencie nie ma możliwości przekazywania darowizn na pojedynczy projekt lub wydatek OTW. Istnieje kilka wydatków, które nie są częścią projektów i odnoszą się do organizacji jako całości: na przykład jest to software używany przez naszych wolontariuszy do organizowania spotkań i robienia planów; serwery, na których znajduje się nasza wewnętrzna dokumentacja i zawartość Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum); a także firewall, który chroni Fanlore, AO3 i nasz wewnętrzny magazyn danych. Darowizny są wykorzystywane do opłacenia wszystkich powyższych oraz innych projektów OTW.

Comments are closed.