Čo sa stane s mojím príspevkom? Ako OTW tieto peniaze využíva?

Váš príspevok podporuje chod OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a jej projektov. Sme dobrovoľnícka organizácia a väčšina našich nákladov je zameraná na údržbu týchto projektov.

Viac o našich súčasných výdavkoch a výhľadovom rozpočte sa dozviete v:

V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktuje tím Rozvoja a členstva.

Comments are closed.