Co přesně je dovolené užití (fair use)?

Dovolené užití je právo použít materiál chráněný autorským právem pro jisté účely, aniž by bylo nutné k tomu získat povolení či za toto využití platit. Jedná se o základní omezení autorského práva, které slouží k ochraně svobodného vyjadřování. “Dovolené užití (fair use)” je americký termín, ale autorská práva mají všude na světě určitá omezení, která jim brání stát se soukromou cenzurou.

Dovolené užití upřednostňuje takové druhy užití, které 1) nejsou komerční a nejsou využívány za účelem zisku; 2) jsou transformativní – dodávají nový význam a smysl původnímu dílu; 3) jsou něčím vymezené, tedy nejsou kopií celého původního díla a 4) původní dílo nenahrazují. Žádný z těchto faktorů není absolutně nezbytný k tomu, aby se jednalo o dovolené užití, všechny jsou však nápomocné. A my věříme, že fanouškovská tvorba, jako ta, zveřejňovaná v Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu), může být na základě všech těchto faktorů považována za dovolené užití.

Comments are closed.