Čo je to ďakovací dar? Ako ho môžem získať?

Ďakovacie dary si môžete vybrať ak prispejete sumou vyššou ako 40 USD. Zoznam dostupných darov sa pravidelne mení. Navštívte príspevkový formulár ak sa chcete dozvedieť čo je práve v ponuke.