Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi nộp đơn xin tình nguyện?

Điều này tùy thuộc vào loại chức vụ bạn quan tâm đến. Sau khi bạn ấn nút gửi, trang web sẽ hiển thị các bước tiếp theo, và chúng tôi sẽ gửi bạn một tin xác nhận tự động.

Với những chức vụ thường tuyển dụng (vd. một đội tình nguyện viên, như ban Phiên dịch hoặc ban Sắp xếp Từ khóa) : Ban Tình Nguyện và Tuyển Dụng sẽ gửi đơn tuyển dụng cho chủ tịch của ban đó và/hoặc cho người đứng đầu của đội tình nguyện viên. Chủ tịch sẽ phỏng vấn những ứng viên để xem xem họ có phù hợp với vai trò không. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả với tất cả mọi người ngay khi có thể.

Với những chức vụ với số lượng hạn chế (vd. nhân viên): Ban Tình Nguyện và Tuyển Dụng sẽ lưu đơn tuyển dụng của tất cả mọi người và gửi chúng cho chủ tịch của ban đó sau kỳ tuyển sinh. Chủ tịch sẽ phỏng vấn các ứng viên để tìm ra người phù hợp nhất với chức vụ. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả với tất cả mọi người ngay khi có thể.

Comments are closed.