Kan jag ge en gåva som är öronmärkt för ett visst OTW-projekt eller en viss kostnad?

För närvarande finns inget sätt att öronmärka gåvor för ett visst projekt inom OTW (Organisationen för transformativa verk) eller för att täcka en viss typ av kostnad. Det finns flera typer av kostnader som inte är projektspecifika och som relaterar till organisationen i sin helhet, till exempel mjukvaran våra volontärer använder för att hålla möten och planera, server-hostingen som gäller både vår interna dokumentation och innehåll på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), och brandväggen som skyddar Fanlore, AO3 och det vi lagrar för internt bruk. Gåvor går till att hålla igång allt detta, såväl som andra OTW-projekt.

Comments are closed.