Bude moje členstvo v OTW prepojené na môj účet na AO3?

Nie, členstvo v OTW (Spoločnosti pre tranformatívnu tvorbu) a účty na Archive of Our Own – AO3 (Našom vlastnom archíve) nie sú prepojené žiadnym spôsobom. OTW podporuje právo fanúšikov na oddelené fanúšikovské a nefanúšikovské identity. Nikdy ich neprepojíme a databázy, ktoré obsahujú informácie o členstve a účtoch na AO3 sú úplne oddelené. Vaše dáta sú uchovávané a používané v súlade s našimi Zásadami na ochranu súkromia.

Comments are closed.