Beth yw’r pwrpas tu ôl i “Transformative Works and Cultures” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy)?

Mae’r “Transformative Works and Cultures” – TWC (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) – i fod i ddarparu lle ar gyfer dadansoddiadau academaidd o ffangyfryngau unigol ac o’r diwylliannau mwy a wnaethon nhw eu dod o, wrth helpu dangos gwerth cymdeithasol, addysgol ac aesthetaidd o deyrnasoedd a chyfryngau ffanyddol.

Mae’r TWC yn helpu ffaniau sydd â diddordeb mewn cyfranogi i’r teyrnasoedd mewn ffordd fwy damcaniaethol ac academaidd i rannu eu hysgoloriaeth ar led, wrth wella cyfathrebiad rhwng ffaniau ac academyddion, a hefyd darparu cefndir damcaniaethol i genhadaeth yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) o egluro a diogelu teyrnasoedd a ffangyfryngau trawsffurfiannol. Bydd y cyfnodolyn hefyd yn egluro’r cyd-destun o ffanweithiau penodol i helpu sefydlu ffanweithiau fel cyfrwng creadigol yn ffordd ei hun.

Comments are closed.