Beth yw’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy)?

Mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn fudiad dielw a chaiff ei sefydlu gan ffaniau i weini ar ddiddordebau ffaniau gan roi mynediad i a diogeli’r hanes o ffangyfryngau a ffandiwyllianau o bob math.

Comments are closed.