Beth yw’r gwahaniaeth rhwng swydd “gwirfoddolydd” a swydd “staff”?

Mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn fudiad cwbl-wirfoddoladwy, felly mae pawb yn gweithio a’r sail gwirfoddoladwy. Ar yr un pryd, mae gan pob swydd lefelau ymrwymiad a chyfrifoldeb gwahanol, a rydym yn gwahaniaethu trwy ddefnyddio’r termau gwirfoddolydd a staff.

Yn gyffredinol, mae gwirfoddolydd yn gweini fel rhan o bwll (e.g. cecrydd tag, codydd, profydd, cyfieithydd) neu grwp gwaith gyda tasgiau penodol a chanolbwyntiedig i’w cwblhau. Nid oes angen i wirfoddolydd pwll mynd i gyfarfodydd yn gyffredinol; ond efallai bydd rhaid i wirfoddolydd grŵpiau gwaith mynychu. Nid oes gan wirfoddolydd pleidlais yn eu pwyllgor oni bai bod nhw’n hefyd yn gweini fel staff bwyllgor.

Mae staff yn gweini ar bwyllgor OTW, yn cael eu disgwyl i fynychu â chyfarfodydd, ac yn cymryd rhan mewn fusnes pwyllgor a phrosiectau. Mae’r amser mae staff yn treilio yn wirfoddoli fel arfer yn uwch na wirfoddolydd. Yn ychwanegol, ar ôl naw mis o wasanaeth fel staff, mae unigolyn yn gymwys i rhedeg am sedd ar Fwrdd y Llywodraethydd.