Beth yw’r brosiect “Open Doors” (Drysau Agored)?

Mae’r prosiect “Open Doors” (Drysau Agored), rhan o’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), wedi’i chysegru tuag at ddiogelu ffangyfryngau i’r dyfodol. Ein gôl arbenigol yw diogelu prosiectau ffan sydd mewn perygl o gael eu colli oherwydd diffyg amser, diddordeb neu adnoddau ar ran y cynhaliwr presennol.

Am fwy o wybodaeth, gwelwch wefan Drysau Agored, sy’n cynnwys tudalen holiadau cyffredin llawn ar gyfer y prosiect hwn.

Comments are closed.