Beth yw “Fanlore” (Ffanllên)?

Mae Ffanllên yn wici – gwefan aml-awdurol – a all pob ffan cyfrannu at. Ein gôl yw i recordio hanes cymunedau ffan, ac hefyd eu cyflwr cyfredol, trwy recordio ffangyfryngau, ymarferion ffan, terminoleg ffan, ffaniau unigol a digwyddiadau sy’n berthnasol i ffaniau. Am fwy o wybodaeth, gwelwch y dudalen Amdanom Ni ar Ffanllên a’r dudalen Holiadau Cyffredin Ffanllên.

Comments are closed.