Beth yw barn yr OTW ar lên-ladrad yn erbyn ffanstorïau?

Mae yna wahaniaeth rhwng llên-ladrad (sef y defnydd o waith rhywun arall heb briodoliad a dweud ei fod yn waith eich hun), ffanstorïau (sef defnydd gwaith sydd wedi’i phriodoli neu sy’n amlwg ddim yn gwaith gwreiddiol i greu storï newydd yn ngeiriau’r ffan-awdur) a dyfyniadau (defnydd bach o waith sydd wedi’i phriodoli).

Gan “amlwg” rydym yn meddwl er bod efallai bydd ffan-awdur ddim yn rhoi priodoliad yn ei storï, bydd darllenwyr yn gwybod nid oedd y ffan-awdur wedi creu “Wonder Woman” neu “Voldemort” neu’r frawddeg “Use the Force, Luke”.

Mae llên-ladrad yn ddichellgar ac yn atal yr awdur rhag cael clod am ei ngwaith. Mae ffanstorïau a dyfyniadau yn ddefnyddiau teg a phwysig sy’n cydnabod yr awdur gwreiddiol a’i ngwaith. Nid yw’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn cefnogi llênladrad; rydym ni yn cefnogi ffanstorïau a dyfyniadau

Comments are closed.