Beth yn union yw defnydd teg?

Defnydd teg yw’r hawl i ddefnyddio deunyddiau hawlfreintiol rhywfaint heb gael caniatâd neu dalu. Mae o’n gyfyngiad syml ar gyfraith hawlfraint sy’n amddiffyn rhyddfraint mynegiad. Mae “defnydd teg” fel brawddeg yn Americanaidd, er bod gan bob cyfraith hawlfreintiol rhyw fath o gyfyngiad i gadw hawlfraint o fod yn sensoriaeth breifat.

Mae defnydd teg yn ffafrio defnyddiau sydd (1) yn anfasnachol a ddim yn cael ei werthu am elw; (2) yn drawsffurfiadwy, yn rhoi ystyr newydd i’r gwreiddiol; (3) yn gyfyngedig, a dim yn dyblu’r gwreiddiol yn gyfan, ac; (4) dim yn allddodyn i’r gwaith gwreiddiol. Nid yw unrhyw un o’r ffactorau hyn yn angenrheidiol i amodi am ddefnydd teg, ond maen nhw’n helpu, a chredem ni bod ffanweithiau fel y rhai yn yr “Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun) yn amodi’n hawdd fel defnydd teg, wrth edrych ar y ffactorau hyn.

Comments are closed.