Beth ydych chi’n meddwl gan gyfrwng trawsffurfiadwy?

Mae cyfrwng trawsffurfiadwy yn cymryd rhywbeth sy’n barod yn bodoli a’i newid i mewn i rywbeth gyda phwrpas, ystyr neu fynegiad newydd.

Mae cyfryngau trawsffurfiol yn cynnwys, ond ddim yn gyfyngedig i, ffanstorïau, ffuglen pobl byw, ffanfidiöau ac ffangelf. Mae gan yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) diddordeb mewn pob math o gyfrwng trawsffurfiadwy, ond mae ein blaenoriaeth yn i gefnogi ac amddiffyn y mathau o waith sy’n cael eu gwesteio yn ein harchif, a’r ffaniau a wnaeth creu nhw.

Comments are closed.