Beth sy’n digwydd ar ôl i mi cyflwyno ffurflen gais?

Mae hyn yn dibynu ar y fath o swydd mae gennych chi diddordeb mewn. Ar ôl i chi gwthio “Submit” (Cyflwyno), bydd yr tudalen nesaf yn dangos gwybodaeth am beth sy’n digwydd nesaf, a byddwch chi’n cael ateb awtomatig yn eich blwch e-bost.

Am swyddi gyda llawer o safleoedd ar gael (e.e. pwll gwirfoddoli, fel cyfieithiad neu gecru tagiau): Bydd Recriwtio a Gwirfoddoli yn anfon ceisiadau i’r cadeirydd o’r bwyllgor perthnasol a’r/neu’r arweinydd o’r pyllau gwirfoddoli. Bydd y cadeirydd wedyn yn cyfweld â cheisydd i weld os yr ydyn nhw’n dewis dda. Gadelym ni pawb gwybod y canlyniadau o’i ceisiadau mor gynted a phosib.

Am swyddi sydd ddim ond yn edrych am nifer penodol o bobl (e.e. Swydd staff): Bydd Recriwtio a Gwirfoddoli yn cadw ceisiadau pawb a’i hanfon i’r cadeirydd o’r bwyllgor perthnasol ar diwedd y cyfnod recriwtio. Bydd y cadeirydd wedyn yn cyfweld â cheisydd i weld pa un yw’r dewis gorau am y swydd. Gadelym ni pawb gwybod y canlyniadau o’i ceisiadau mor gynted a phosib.

Comments are closed.