Ben ABD’de yaşamıyorum. Benim ülkemde adil kullanıma eşdeğer bir kavram var mıdır? ABD’deki adil kullanımdan farkı ne olabilir?

Çoğu ülkenin çeşitli amaçlarla belirlenmiş telif hakkı istisnaları vardır. Avrupa’da kullanılan terim daha çok “adil anlaşma”dır. Ülkeler telif hakkına bakış açısı ve istisnaları bakımından farklılık gösterir.

Örneğin Kanada’da parodi, telif hakkı ihlaline karşı kabul edilen bir savunma değildir, ancak belli şartlar altında “adil anlaşma” sayılabilir. Avustralya’nın iletişim özgürlüğüne ilişkin korumaları sınırlıdır. The Gowers Review of Intellectual Property in the UK‘nin (İngiltere’de Fikri Mülkiyet Hakkında Gowers İnceleme Raporu) İngiltere kanunlarında parodi ve transformatif kullanım ile ilgili değişiklikler getirmesi bekleniyor.

Diğer bir deyişle, konu çok karışık. Ve sürekli değişiyor.

Comments are closed.