Bakit kinakailangan ng kabayarang pang-miyembro upang mabigyan ang isang tao ng karapatang bumoto sa halalan ng OTW?

Tulad ng maraming organisasyong di-pangkalakal, ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay gumagamit ng kabayarang pang-miyembro bilang isang tapat at madaling siyasating pangangailangan upang masigurado na ang bawat miyembro ay isang indibiduwal. Kung hindi, ang isang tao ay maaaring makagawa ng maraming account upang magkaroon ng maraming boto sa halalan.

Ang mga kabayarang ito rin ay napupunta sa pagtangkilik sa OTW—upang mabayaran ang aming mga gastusin sa operasyon para sa organisasyon at sa lahat ng aming proyekto upang hindi namin kailanganin ang mga patalastas o humingi ng bayad mula sa aming mga tagagamit. Intensyon naming panatilihing mababa ang aming pinakamaliit na donasyon upang masiguradong hindi ito magiging hadlang sa pagsali ng sinumang pinahahalagahan ang organisasyon, ngunit aming hinihiling na sana ay makapagbigay ng mas malaking halaga ang karamihan sa mga miyembro kung kakayanin!