Bakit kinakailangan ng kabayarang pang-miyembro upang mabigyan ang isang tao ng karapatang bumoto sa halalan ng OTW?

Tulad ng maraming organisasyong di-pangkalakal, gumagamit ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ng kabayarang pang-miyembro bilang isang tapat at madaling siyasating pangangailangan upang masiguro na isang indibiduwal lamang ang bawat miyembro. Kung hindi, maaring makagawa ang isang tao ng maraming account upang magkaroon ng maraming boto sa halalan.

Napupunta rin ang mga kabayarang ito sa pagtangkilik sa OTW—upang mabayaran ang aming mga gastusin sa operasyon para sa organisasyon at sa lahat ng aming proyekto, upang hindi namin kailanganin ang mga patalastas o humingi ng bayad mula sa aming mga tagagamit. Intensyon naming panatilihing mababa ang aming pinakamaliit na donasyon upang masigurong hindi ito magiging hadlang sa pagsali ng sinumang pinahahalagahan ang organisasyon, ngunit amin ding hinihiling na makapagbigay sana ng mas malaking halaga ang karamihan sa mga miyembro kung kakayanin!

Comments are closed.